Giriş yap
Kayıt ol

         

Formun Üstü

  / 0 

 

Formun Altı

Pazartesi, 24 Ekim 2005 

.......

SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

                                    
                       .......        

DOSYA NO             :.......

TALEPTE BULUNAN      :.......

KARŞI TARAF          :.......

DAVA                 :       

KONU                 : Anayasaya Aykırılık 

        

OLAYLAR              :

1-Müvekkilimiz aleyhine mahkemenizde görülmekte olan ....... E
sayılı davada uygulanacak olan ....... Anayasa' ya açıkça
aykırıdır. 

Şöyle ki:

a-)

b-)

c-)

-

 

"

Þ

à

â

ä

æ

è

ê

7“Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun ya da kanun
hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse ve
taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasaya Aykırılık
iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesi' nin
bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır” şeklindedir.

                         

3-Bu maddeye göre, mahkemenizce Anayasaya Aykırılık iddiamız ciddi
bulunur, Anayasa' ya aykırılık iddiamızın incelenmesi için Anayasa
Mahkemesi' ne gönderilir ve yüce mahkemece itirazımız yerinde
görülür ve kabul edilir ise, söz konusu yasa maddesi iptal edilecek
ve uygulanma olanağı kalmayacaktır.

4-Açıklanan nedenlerle ilgili maddenin Anayasaya Aykırılığı
konusunda karar verilmek üzere dosyanın Anayasa Mahkemesine
gönderilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER       : Anayasa' nın 152.maddesi

İSTEM SONUCU         : 

Mahkemenizce dosyanın Anayasaya Aykırılık iddiasının incelenmesi
için Anayasa Mahkemesine gönderilmesine, davanın yüksek mahkemenin
incelemesinin sonuna kadar geri bırakılmasına karar verilmesini talep
ederiz.

  

                                TALEP
EDEN VEKİLİ

                                  
.......

         : Mahkemenizce dosyanın Anayasaya Aykırılık
iddiasının incelenmesi için Anayasa Mahkemesine gönderilmesine,
davanın yüksek mahkemenin incelemesinin sonuna kadar geri
bırakılmasına karar verilmesini talep ederiz.

4-Açıklanan nedenlerle ilgili maddenin Anayasaya Aykırılığı
konusunda karar verilmek üzere dosyanın Anayasa Mahkemesine
gönderilmesini istemekteyiz.

Anayasaya Aykırılık         :1-Müvekkilimiz aleyhine
mahkemenizde görülmekte olan ....... E sayılı davada uygulanacak
olan ....... Anayasa' ya açıkça aykırıdır. 

Anayasaya Aykırılık         :1-Müvekkilimiz aleyhine
mahkemenizde görülmekte olan ....... E sayılı davada uygulanacak
olan ....... Anayasa' ya açıkça aykırıdır. 

Anayasaya Aykırılık         :1-Müvekkilimiz aleyhine
mahkemenizde görülmekte olan ....... E sayılı davada uygulanacak
olan ....... Anayasa' ya açıkça aykırıdır. 

Anayasaya Aykırılık         :1-Müvekkilimiz aleyhine
mahkemenizde görülmekte olan ....... E sayılı davada uygulanacak
olan ....... Anayasa' ya açıkça aykırıdır. 
      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78