Giriş yap
Kayıt ol

        Anonim Şirket Hisse Devri Sözleşmesi 

.......................................TİC. VE SAN. AŞ.YÖNETİM
KURULU BAŞKANLIĞINA,

.............

HİSSE(PAYINI) DEVİR EDEN :

 

HİSSE(PAY) DEVİR ALAN :

DEVREDİLEN HİSSE ADEDİ :

BİR PAYIN DEĞERİ :

DEVREDİLEN HİSSE TUTARI :

................................................. AŞ.'de bulunan
........../...../............. Tarihinde yapılan olağan kongresi
ekinde bulunan hazirun ve pay sahiplerine ait hazirun çizelgesinden de
anlaşılacağı üzere sahibi olduğum .......... Adet hissemden
........ adetini tüm hak ve vecibeleri ile birlikte
.................................................. ..............
Adresinde mukim T.C. Uyruklu /.................... uyruklu
....................................'a devir ettim.Adı geçen hisseler
üzerinde hiç bir hakkım ve alacağım kalmadığını, gayri kabili
rücu olarak ibra, beyan ve tasdik ederim. Hisse devrinin pay defterine
işlenmesi ve diğer gerekli işlemlerin yapılmasını ve devrin
kabulünü arz ederim. ..../..../........

HİSSESİNİ DEVİR EDEN

.............................................. AŞ.'ye ait ..........
adet hisseyi tüm hak ve vecibeleri ile
.........................................'dan
.................................... bedelle devir aldım.Devir bedelini
.................................................. ..... Bankası
........................ şubesi nezdinde bulunan
.................................... no lu banka hesabımdan ödemiş
bulunmaktayım.Yukarıda bahsi geçen .......... adet hisseden bundan
böyle doğacak hak ve menfaatlerin ve yükümlülüklerin bana ait
olduğunu beyan ve tastik ederim.Hisse devir işlemlerinin pay defterine
kaydedilmesini ve gerekli işlemlerin yapılmasını ve devrin
kabulünü arz ederim. ..../..../........

HİSSE DEVİR ALAN

 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78