Giriş yap
Kayıt ol

         

              NÖBETCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
HAKİMLİĞİNE

                                    
              

DAVACI_______:............. 

VEKİLİ________: Av............

DAVALI_______ :............

DELİLER______:Boşanma hususunda protokol,aile nüfus kaydı,hertürlü
yasal delil

DAVA KONUSU_:Anlaşmalı boşanma talep ve davası.

                               İZAHI : 

           1-Müvekkilemiz ile davalı eşi
../../....tarihinden beri evli bulunmaktadır.Bu evlilikten ....
doğumlu ........isimli müşterek çocukları bulunmaktadır.

           2-Ancak eşler evlendikleri günden bu güne kadar
birbirine uyum sağlayamamış,müşterek hayat çekilmez hale
gelmiştir. Bu nedenle bir arada yaşayarak evlilik birliğini devam
ettirmeleri mümkün görünmemektedir.

ž

 

¢

tarihli bir protokol yapılarak mali sonuçları ve çocuğun durumu
hakkında anlaşmaya varılmıştır.

Bu protokol dilekçemize ekli bulunmaktadır.Bu itibar ile Medeni
Kanunumuzun ilgili maddesi uyarınca tarafların anlaşmalı
boşanmalarını talep etmek zaruretimiz hasıl olmuştur.

 

                    SONUÇ VE İSTEK :

          Davalı eş’de boşanmayı kabül ettiğinden
../../....tarihli prokol de göz önünde tutularak tarafların
boşanmalarına,yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa
tahmiline karar verilmesini bilvekale talep ve dava ederiz. /  /2002

                                    
       Davacı Vekili

                                    
      Av...................

EKİ__________:

1-Nüfus kaydı

2-Protokol

3-(2 ) Tebligat zarfı ve Pulu                     
           

                                    
        

              

             


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78