Giriş yap
Kayıt ol

        	ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜDÜR

…………. tarihinden beri evlilik birliğine sahip olan davacı
…………… ile davalı …………… anlaşmalı boşanmaya
karar vermiş ve aşağıdaki hususlar konusunda mutabakata varmış
olup, işbu protokol boşanma davasına esas olmak üzere kendi
rızaları ile imza altına almışlardır.

 Davacı ile davalının müşterek çocukları bulunmamaktadır iş bu
sebeple aralarında velayete ilişkin uzlaşmazlık bulunmamaktadır.

Davacı ile davalı birbirlerinden karşılıklı olarak maddi/manevi
tazminat, nafaka, edinilmiş mallara katılma payı, yargılama
giderleri ve vekalet ücreti talebinde bulunmayacaklardır.

^

`

 h¤

^

`

b

␃愃̤摧滣éက Paylaşılan eşyalar dışında tarafların
birbirinden haricen çeyiz, ziynet eşyası gibi talepleri
olmayacaktır.

Tarafların evlilik birliği içerisinde yapmış oldukları harcama ve
borçları (kredi, kredi kartı, çek, senet borcu gb.) üzerinde
karşılıklı olarak sorumlulukları bulunmamaktadır.

Taraflar davalı ……………………’ın ,
…………………….’a en geç …………. tarihinde banka
yoluyla ………………… TL para aktarımı yapması konusunda
mutabakata varmıştır.

Tarafların işbu protokolde sayılanlar haricinde birbirlerinden
herhangi bir hak veya alacak talebi olmayacaktır. Taraflar bu hususu
ayrı ayrı kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. İşbu 5( beş)
maddeden oluşan anlaşmalı boşanma eki olarak düzenlenen protokol 3
(üç) nüsha olarak tanzim edilmiş, tarafların karşılıklı
rızaları ile imza altına alınmıştır. 

   DAVACI									  DAVALI


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78