Giriş yap
Kayıt ol

        ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARAFLAR: 

1-) ad soyad tc kimlik adres

2-) ad soyad tc kimlik adres

PROTOKOL MADDELERİ:

1-) Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan biz, boşanma isteğinde
bulunuyor ve aşağıdaki hususlarda anlaşarak boşanmayı kabul
ediyoruz.

2-) Halen …………………………..adresinde kain bulunan ve
boşanmadan önce son olarak birlikte oturulan konutta, eşlerden
……………….ikamet etmeye devam edecektir. Burada bulunan ev
eşyalarının tamamı, ikamet etmeye devam eden eşte kalacaktır.

2-) Eşlerden …………………sadece şahsi eşyalarını alarak,
boşanma kararının verildiği tarihten itibaren en geç 10 gün
içinde anılan konuttan ayrılacaktır.

3-) Ortak çocuk küçük…………….’ın velayeti, eşlerden
………………….’da kalacaktır.

4-) Eşlerden ………………….. ortak çocuk  ……………..,
boşanma kararının kesinleşmesini izleyen ay başından geçerli
olmak üzere, her ayın 2 hafta sonunda Cumartesi günlerinde, dini
bayramların 2. gününde yatılı olarak yanına alacaktır. Ancak,
ortak çocuk ile birlikte yatılı olarak geçirilecek olan süre, 2
günü geçmeyecektir. Belirlenen günlerin dışındaki görüşme
taleplerinin, velayet hakkını kullanan eşe en az bir gün önceden
telefonla haber verilmesi gerekmektedir. Görüşme talepleri, mücbir
sebepler haricinde, velayet hakkını kullanan eş tarafından ret
edilemez.

,

Ö

Ø

˜

š

,

4

Ô

Ø

Þ

à

ò



.

:

\

h

x

~

˜

š

œ

 

¢

´

Æ

à

â

ä

ò

ö

5ayet hakkını kullanan eş adına ayrıca açılacak banka hesabına,
iştirak nafakası adı altında ve ilgili bulunduğu ayın …’ini
geçmeyecek şekilde, her ay düzenli olarak yatıracaktır. Belirlenen
meblağ, her yıl, ortak çocuğun ihtiyaçları ve nafaka yükümlüsü
eşin gelir durumu göz önünde bulundurulmak kaydıyla, her yıl % 10
oranında artırılacaktır. Ortak çocuğun ihtiyaçlarında haklı
veya beklenmedik nedenlerle meydana gelecek olağanüstü artış veya
nafaka yükümlüsü eşin gelirinin beklenmedik ölçüde artması
halleri müstesnadır. Ancak, bu hallerde dahi, artırım oranı,
%50’yı geçemez.

7-) ………………adına olan ve evlilik birliği içinde
kullanılan …….. bankaya ait ……numaralı kredi kartının
……… kadar olan borcu eşlerden ………………tarafından
……..şekilde ödenecektir. 

8-) Taraflar, işbu boşanma nedeniyle, birbirilerinden tazminat adı
altında herhangi bir ödence talep etmemektedirler. Taraflardan her
biri, avukatlık ücreti de dahil olmak üzere, kendi payına düşen
yargılama giderlerinden sorumlu olacaktır.

09-) Eşlerden ………………….  boşanmadan sonra kendi
ailesinin soyadını kullanacaktır. 

10-) Hakim tarafından boşanma kararı verilmesi halinde , her iki
taraf veya vekilleri mahkemeye temyizden vazgeçtiklerine dair dilekçe
vererek boşanma kararını kesinleştirecektir. 

11-) İşbu boşanma protokolü, taraflar arasında 3 (üç) nüsha
olarak düzenlenmiş olup taraflarca hür iradelerine bağlı olarak
hiçbir baskı, cebir tehdit altında kalmadan birlikte imza altına
alınmıştır

TARAF 								  TARAF

    Adı – Soyadı 								Adı – Soyadı


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78