Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                AİLE MAHKEMESİ SIFATI İLE

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Davacı :

Vekili :

Davalı :

Dava : Velayet, Nafaka

OLAYLAR : Müvekkil ile davalı 2006 yılında evlenmişler ve bu
evliliklerinden 18.02.2008 doğumlu Süleyman isminde bir oğulları
olmuştur. Çift çocuğun doğumundan kısa bir süre sonra boşanmıştır.
Boşanma Ankara 7. Aile mahkemesinde anlaşmalı olarak gerçekleşmiştir.

Müvekkilim anlaşmalı boşanma sırasında davalı tarafından ailesine zarar
vermekle tehdit edildiğinden ve sorunlu hamilelik ve yine sorunlu bir
doğum geçirmiş olmanın verdiği depresyonun da etkisi ile sağlıklı
düşünemediğinden çocuğunun velayetini babaya bırakmak zorunda kalmıştır.
Davalı müvekkilin kendisine boşanma davası açacağını öğrenince daha 8
günlük bebeği annesinden alıp saklamış bu nedenle müvekkilim en azından
arada bir görebilirim umudu ile bebeğin velayetini babaya bırakmaya razı
olmuştur.

Boşanma sürecinden sonra müvekkil ile davalı 2008 yılının kasım ayında
müvekkilin çocuğunun hasretine dayanamaması nedeni ile yeniden bir araya
gelmişlerdir. Müvekkil sırf çocuğunu görebilmek için davalı ile nikahsız
olarak bir arada yaşamaya başlamıştır. Ancak davalının aşırı kıskanç
tutumu ve şiddetli geçimsizlik sonucu 2010 yılı mayıs ayında kesin
olarak ayrılmışlardır. Davalı küçük çocuğu annesine vermeyip kendi anne
babasına bırakmış müvekkilimi de “benden ayrılırsan çocuk seni öldü
bilir” diyerek tehdit etmiştir. Davalı aynı zamanda bu tarihe kadar
çocuğu annesine göstermemektedir.

Müvekkil harita mühendisi olup evlendiği tarihten itibaren davalının
izin vermemesi nedeni ile çalışamamaktadır. Davalı yüzünden çalışamayan
müvekkil evlilik ve bir arada yaşama süresi boyunca davalının bakımına
muhtaç halde olmuştur.

Davalı da harita mühendisi olup kendi işyeri bulunmaktadır. Ancak davalı
hakkında birçok icra takibi olduğu için davalı sabit bir ikamet sahibi
değildir. Bu nedenle de müşterek çocuğa babaanne ve dede tarafından
bakılmaktadır.

Anne sevgisine ve ilgisine muhtaç 2 yaşındaki bir çocuk davalı
tarafından hem annesinden ayrı bırakılmış hem de kendisi bile çocukla
ilgilenmeyip anne babasına adeta çocuğu terk etmiş durumdadır.

Müvekkilin ailesinin durumu iyi olup çocuğuna rahatlıkla huzurlu ve
sevgi dolu bir ortamda bakabilecek güçtedir. Ayrıca çocuğun yaşı da çok
küçük olduğundan her durumda anne bakımına muhtaç bir durumda olduğu da
açıktır.

Bu nedenlerle küçük çocuk Süleyman’ın velayetini almak ve çocuğun
bakımına yardımcı olması açısından aylık 500 TL iştirak nafakasının ve
davalıdan alınması için iş bu davamızın ikamesi zorunlu olmuştur.

Hukuki Nedenler : MK ve ilgili Mevzuat

Deliller : Nüfus Kayıtları, Ankara 7. Aile Mahkemesinin boşanma ilamı,

  Tanık, vs. her türlü delil

Talep : Yukarıda kısaca arz ve izah ettiğimiz nedenlerle davamızın
kabulü ile müşterek çocuk 2008 doğumlu Süleyman’ın VELAYETİNİN DAVALIDAN
ALINARAK MÜVEKKİLİME VERİLMESİNE,

Karar verilinceye kadar davalının çocuğu kaçırma ihtimaline binaen
Tedbiren Velayetin Anneye Bırakılmasına,

Dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çocuk için aylık 500 TL
nafakanın davalıdan alınarak tarafımıza ödenmesine,

Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine
karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.02.08.2010

Eki: 1 adet vekaletname örneği Davacı Vekili