Giriş yap
Kayıt ol

        ……………. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

…………………….

DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :

KONUSU :

MK. 166.md.gereğince boşanma ve müşterek çocuklar ……., ……….
velayetlerinin davacı anneye verilmesi taleplerinden ibarettir.

OLAYLAR :
1-Müvekkilem ve davalı …….. tarihinden bu yana evli olup tarafların
müşterek üç çocukları bulunmaktadır.
2-Müvekkilem ve davalı arasında son birkaç yıldan beri süregelen
şiddetli geçimsizlik mevcuttur. Çocukların hatırı için ve çevrenin de
araya girmesi ile taraflar şiddetli geçimsizlik mevcut olduğu halde
anlaşmaya çalışmıştır. Fakat son zamanlarda davalı ve müvekkilem
arasındaki geçimsizlik tarafların hayatlarını çekilmez hale getirmiştir.
3-Evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati
kalmamıştır. Taraflar arasındaki evlilik birliği fiilen bitmiştir ve
bunun hukuki olarak da tescil edilmesi zorunluluğu doğmuştur.
4-Evlilik birliğinin devamında yarar ve umut görülmediğinden ve
evliliğin sürdürülmesinde tarafların hiçbir menfaati kalmadığından işbu
dava açılmıştır. Davalı taraf da boşanmayı kabul etmektedir.
5-Taraflar medeni bir şekilde biraraya gelerek şartları ayrıntılı olarak
görüştükten sonra müşterek çocukların velayeti, boşanmanın mali
sonuçları, nafaka ve çocuklar ile baba arasındaki şahsi ilişkiyi
düzenleyen ve ekte sunulan protokolü birlikte imzalayarak kabul
etmişlerdir.

HUKUKİ SEBEPLER : MK 166.md,HUMK ve ilgili kanun hükümleri
DELİLLERİMİZ : Nüfus kayıtları, …….. tarihli protokol,tanık beyanları ve
ikamesi mümkün her türlü delil
SONUÇ : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden dolayı,
- MK 166.md.uyarınca tarafların boşanmalarına,
- Reşit olmayan çocukların ……… velayetlerinin davacı anneye verilmesine,
- EKTE SUNULAN PROTOKOLÜN AYNEN HÜKÜM ALTINA ALINMASINA karar
verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.08.04.2010

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78