Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DAVACI       :....... 

VEKİLİ        :....... 

DAVALI       :....... 

              

KONU         : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması
Nedeniyle Boşanma

AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkilem ile davalı evli olup evlilik kayıtları
....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi/Köyü, ....... Cilt,
....... Sayfa, ....... Kütük Sıra Nodadır. Tarafların bu
evliliklerinden ....... Doğumlu .......,çocuğu mevcuttur.

 

2-Tarafların fikren ve ruhen anlaşamamaları sonucu aralarında
geçimsizlik baş göstermiştir. 

3-Taraflar iyi niyetle anlayış ve sabır göstererek uyuşmazlıkları
gidermeye çalışmışlarsa da bunda başarılı olamamışlar ve her
geçen gün bir birlerinden daha da uzaklaşmışlardır.

4-Taraflar arasında baş gösteren şiddetli geçimsizlik evlilik
birliğinin devamını imkansız hale getirmiştir. Tarafların tekrar
bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün
değildir. Davalı eşte aynı düşüncededir.

î

î

ò

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧ݘÙ฀: MK., HUMK ve İlgili Mevzuat

KANITLAR        : Nüfus Kayıtları, Tanık, Yasal ve Takdiri
Diğer Deliller 

CEVAP SÜRESİ    : 10 Gündür

İSTEM SONUCU   : Arz edilen nedenlerle evlilik birliğinin temelinden
sarsılması ve tarafların bir araya gelerek evlilik birliğini devam
ettirmeleri mümkün olmadığından boşanmalarına, reşit olmayan
müşterek çocukları  .......  'un velayetlerinin davacı anneye
verilmesine karar verilmesini talep ederim. 

				                             				   
                      DAVACI VEKİLİ

                                    
                         .......        
        


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78