Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......    

DOSYA NO         :.......

TALEPTE BULUNAN :.......

KARŞI TARAF      :.......

DAVA             :    

KONU             : Anayasaya Aykırılık 

    

OLAYLAR       : 1-Müvekkilimiz aleyhine mahkemenizde
görülmekte olan ....... E sayılı davada uygulanacak olan .......
Anayasa' ya açıkça aykırıdır. 

Şöyle ki:

a-)

b-)

c-)

2-2707 sayılı kanun gereğince Resmi Gazetenin 25.09.1982 tarihli
nüshasında yayınlanan ve 07.11.1982 tarihinde halk oyuna sunularak
kesinleşen 1982 Anayasasının 152. maddesinin ilk fıkrası "Bir
davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun ya da kanun
hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse ve
taraflardan birinin ileri sürdüğü Anayasaya Aykırılık
iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesi' nin
bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır" şeklindedir.

             

.

0

D

L

T

\

^

㄀$␷㠀$⑈愀̤摧堕ༀddiamız ciddi bulunur, Anayasa' ya
aykırılık iddiamızın incelenmesi için Anayasa Mahkemesi' ne
gönderilir ve yüce mahkemece itirazımız yerinde görülür ve kabul
edilir ise, söz konusu yasa maddesi iptal edilecek ve uygulanma
olanağı kalmayacaktır.

4-Açıklanan nedenlerle ilgili maddenin Anayasaya Aykırılığı
konusunda karar verilmek üzere dosyanın Anayasa Mahkemesine
gönderilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER  : Anayasa' nın 152.maddesi

İSTEM SONUCU    : Mahkemenizce dosyanın Anayasaya Aykırılık
iddiasının incelenmesi için Anayasa Mahkemesine gönderilmesine,
davanın yüksek mahkemenin incelemesinin sonuna kadar geri
bırakılmasına karar verilmesini talep ederiz.

	

					TALEP EDEN VEKİLİ

				                 .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78