Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     … NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI		: 

VEKİLİ		: 

DAVALI		: Hasımsız

KONU		: Alkol bağımlılığı nedeniyle kısıtlama kararı verilmesi
istemi

AÇIKLAMALAR 	:

Müvekkil … …, halen …… adresinde oturmakta olup, evli ve …
çocuk sahibidir. Müvekkil, işlerinin git gide bozulması nedeniyle,
birkaç yıldır maddi anlamda sıkıntı içerisinde bulunmaktadır.
Halen devam eden maddi sıkıntı, aile içindeki ilişkilerini de
etkilemiş ve eşi, müşterek çocuklar ile birlikte evden ayrılarak
kendi ailesinin yanına yerleşmiştir.

Müvekkil bu sırada işyerini kapatmak zorunda kalmış ve
borçlarını ödemek için dükkanını satmıştır. Ancak dükkanın
satış parası dahi borçların ödenmesine yetmemiş olup halen devam
etmekte olan birtakım borçları daha bulunmaktadır.

Þ

à

satacak eşyaların tükenmesi ile birlikte herhangi bir yerden geliri
de kalmayacaktır.

Müvekkilim alkol bağımlılığı mantıklı düşünme, yerine
kararlar alma ve uygulama yetisini etkilemekte ve içinde bulunduğu
sıkıntılı durumdan kurtulmak için çaba göstermesine de mani
olmaktadır.

Müvekkilin kız kardeşi … …, halen … adresinde oturmakta olup
vasi atanması konusunda gönüllü olduğunu belirtmiştir. Mahkemeniz
tarafından uygun görüldüğü takdirde görevini yerine getirecektir.

Tüm bu nedenlerle, müvekkilin kısıtlanmasına karar verilerek
kendisine vasi atanmasını talep etmemiz zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER		: 1-) Nüfus kayıtları

			 2-) Tanık anlatımları

			 3-) İşyeri Kayıtları

İSTEM SONUCU	: 

Yukarıda sunulan ve açıklanan nedenlerle; alkol bağımlılığı ve
yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle müvekkilin kısıtlanmasına ve
kendisine … …’ın vasi atanmasına karar verilmesini
saygılarımla arz ve talep ederim.

EKLER	: 1-) Nüfus kayıtları

             2-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile
tanıklık edecekleri konuları 	

                gösterir tanık listesi,

		  3-) İşyeri Kayıtları

		  4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

								 Davacı Vekili

								Av.