Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
         :

VEKİLİ                                
            :

DAVALI                                 
          :

KONU                                  
             : Alkol Bağımlılığı

Nedeniyle Kısıtlanma Kararı Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR                           :

1-)  Müvekkilim ile davalı …, … yıldan beri evlidir.

2-) Davalı uzun zamandan beri her gün  alkol kullandığı

 için artık bir bağımlı haline gelmiştir. Bu nedenle bir

 işte çalışmamakta, hazır elindeki mal varlığını da

satarak tüketmekte ve böylece ailesinin geleceğini

yoksulluk ile karşı karşıya bırakmaktadır. ... davalı

tedavi olmaya da yanaşmamaktadır.

                                    
      

L

N

n

p

à

â

-

 

b

d

f

h

¸

À

Â

Ø

p

â

 

d

º

„Ô

^„Ô

davalının kısıtlanabilmesi için dava

açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m.

406 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus
kaydı,

doktor raporu, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda

açıkladığımız nedenlerle, davalı ...’in kısıtlanmasına,

 karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep

ederim.  …/…/…

       Davacı Vekili

                                    
                Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78