Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ İCRA MÜDÜRLÜGÜ ELİ İLE

İSTANBUL 9.İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

İTİRAZ EDEN/BORÇLU :

VEKİLİ :

KONU :

T.TARİHİ : 23.09.2014

AÇIKLAMALAR :

1-Yukarıda numarası yazılı dosyanızda müvekkile gönderilen örnek 7
ilamsız takip ödeme emrine yasal süresi içinde itiraz ediyoruz. Ödeme
emri ve takip talebi yasal şartlara haiz değildir. İİK amir hakim
hükümleri uyarınca alacalı ve vekilinin ad soyad/tc/banka IBAN
hesaplarının bildirilmesi yasal şart iken mevcut takip talebi bu
şartlara haiz değildir. Ödeme emri ve dayanak takip talebinin iptali
gerekir.

2-Alacağa dayanak belge ve evraklar tebliğ olunmadığından bu husustaki
itiraz hakkımız saklı olmakla birlikte ödeme emrinde alacak sebebi
olarak gösterilen kredi tahsis ücreti ile ilgili Tüketici Hakem Heyeti
Kararı da dosyada mevcut değildir. Yapılan kesinti taraflar arasındaki
sözleşme hükümlerine uygun olup ayrıca bir karar bulunmadığından
doğrudan icra kabiliyeti yoktur. Müvekkil alacaklı müddeisine herhangi
bir borc bulunmadığından borca itiraz ediyoruz.

3-Müvekkilin takip alacaklısına herhangi bir borcu bulunmadığından faiz
ve ferilerine de itirazımızı sunmaktayız.

SONUÇ : Takibe borca, faiz ve ferilerine itirazlarımızın kabulü ile
müvekkil hakkındaki takibin durdurulmasına karar verilmesini saygı ile
bilvekale talep ederiz.

İtiraz eden/Borçlu vekili