Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No :     İFLAS

KAYIT TALEBİNDE

BULUNAN ALACAKLI : 

VEKİLİ 		  : 

 			   

 			   

BORÇLU-MÜFLİS 	  : 

KONU 		  : Alacak kayıt ve kabulü talebidir.

AÇIKLAMALAR	  : 

Müvekkilim ,Müdürlüğünüzün    İflas sayılı dosyasından
tasfiyesi başlayan MÜFLİS ………TİC A.Ş de 06.09.1999-11.08.2014
tarihleri arasında çalışmıştır.

Müvekkilimin müflis firmadan ; 

-MAAŞ ALACAĞI		: 

-MESAİ ÜCRETİ		:

-YILLIK İZİN ÜCRETİ	: 

-KIDEM TAZMİNATI		: 23.098,90-TL

-İHBAR TAZMİNATI		: 2.086,35-TL olmak üzere 25.185,25-TL den
3.777,79-TL ödeme düşüldükten sonra TOPLAM 21.407,46-TL işçi
alacağı bulunmaktadır.

@

b

Ò

摧偽†

$

>

@

`

b

d

f

Ž

¸

Ê

Ì

Ò

ú

$

>

D

 alacağını Müflis firmadan tahsil edemediğinden,İflas Masasına
alacak kaydı yaptırmak zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ			: Yukarıda izah edildiği üzere alacak kaydına, fazlaya,
faize ve olası hesap hatalarına ilişkin haklarımız saklı kalmak ve
tahsilde tekerrür etmemek kaydıyla,

Müvekkilimin toplam 21.407,46-TL işçi alacağının 1.sırada masaya
kayıt ve kabulünü saygılarımla talep ederim.

EK 	: 

1-

2- Vekaletmane 

Alacaklı VEKİLİ