Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

                                 

DAVACI        :.......           

VEKİLİ         :.......

            

DAVALI        :.......            

KONU         : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı
kalmak kaydı ile .....................-TL alacağın aylık % ....... 
faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkilim firma, hazır beton imalatı yapmaktadır.
Davalı taraf ise, ........... fabrikasının genişletme inşaatını
üstlenmiş bulunmaktadır. Bu nedenle,ihtiyacı olan hazır betonu
firmamızdan almak için ekteki ....... tarihli sözleşmeyi
yapmıştır. Bu sözleşme gereği firmamızdan muhtelif tarihlerde
hazır beton almıştır.

                    

2-Ekteki sözleşmenin 3 nolu bendine göre; ödemeler 30/60/90 günlük
vadeli çekler ile yapılacaktır. Keza,sözleşmenin 5.maddesine göre;
Ödenmediği için cari hesaba intikal eden alacaklar için aylık %12
faiz hesaplanacaktır. Sözleşmenin 9. maddesine göre,çekişmelerde
Kocaeli Mahkemeleri yetkili bulunmaktadır.

¬

Æ

¨

¬

¶

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧⁦ó଀rde gecikmiş olup,bu
gecikmelerin toplamı ise ....... olup, buna ....... KDV ilave
edildiğinde, karşı tarafın sözleşme gereği borcu 
.......tutmaktadır.

KANITLAR    : Sözleşme,cari hesap tablosu,şirket kayıtları,
bilirkişi incelemesi,sair yasal kanıtlar.

CEVAP SÜRESİ  : 10 Gündür

İSTEM SONUCU  : Yukarıda belirtilen nedenlerle ve fazlaya ilişkin
talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile .......
alacağımızın dava tarihinden itibaren hesaplanacak aylık
.......faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderinin
davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667
Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf
vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar
verilmesini talep ederiz. 

						               DAVACI VEKİLİ

                                    
                     .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78