Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL 2.

IFLAS DAIRESI MÜDÜRLÜGÜNE

 

DOSYA NO		: 2010/6

TALEPTE BULUNAN

ALACAKLI 	: 

VEKILI 		: Av.Önder Kırmızıtaş

MÜFLIS/BORÇLU : …………… Sanayi Ve Pazarlama Ltd. Şti.

KONU 		: Alacağımızın iflas masasına yazılması talebidir.

İstanbul 8. İş Mahkemesinin 2010/     E. Sayılı dosyası ile
devam eden dava konusu alacağımız aşağıdaki gibidir.

h

gd

~

¾

Î

h

h

h

hn^

a ait ödenmemiş Maaş alacakları

TALEBIMİZ :

Yukarıda dökümü verilen alacaklarımızın masaya kaydı için
gereken işlemin yapılmasını talep ederim.

                                  
Alacaklı Vekili

						Av.Önder Kırmızıtaş

EK:

Vekaletname Sureti

							Avukat

Önder KIRMIZITAŞ

________________________________________________________________________
______________

Taksim Ana Çeşme Sk. No:5/3 Beyoğlu - İstanbul  Tel: 0212,293 33 17
 Tel-Faks: 0212,293 33 18