Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C.

…………………..

...İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO : 2011/3192E.

TALEP : Alacaklı vekili geldi. Borçluya gönderilen tebligat bila tebliğ
olmuş olup, borçlunun Adres kayıt sistemindeki adresinin uyap
kayıtlarından sorgulanarak AKS adresine ödeme emrinin yeniden tebliğ
edilmesini talep ederim dedi. Beyanı okundu,imzası alındı.

Alacaklı Vekili