Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

 

DAVACI                                 
          :

 

VEKİLİ                                
             :

 

DAVALI                                 
           :

 

KONU                                  
             : Akıl Hastalığı Nedeniyle

                                    
                         Boşanma İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                             :

 

1-) Müvekkilim davalı eşi  ile …/…/… tarihinde evlenmiştir.
Bu 

evliliklerinden … ve … isimli çocukları olmuştur.

 

2-) Müvekkilimin eşi bundan … ay önce akıl hastalığına
yakalanmıştır.

Müvekkilim eşinin tedavisi için elinden geleni yapmış ama bir
türlü 

tedavi imkanı bulunamamıştır. Eşe, doktorlar tarafından
“…” 

teşhisi konulmuştur. Adı geçen hastalığın tedavisi
bulunmamaktadır.

 

3-) Eşin hastalığı evliliği çekilmez hake getirmiş ve çocuklar
ruhsal 

açıdan büyük çöküntü yaşamaktadırlar. Bu nedenlerle Boşanma 

Davası açmak zorunlu hale gelmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m.
165 ve 



 

>

@

ˆ

Š

Œ

î

ð

ò

ô

ú

ü



Œ

ð

ô

„

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 ü

€

‚

„

5„

„Ô

^„Ô

                                    
        ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER                      : Nüfus
kaydı, doktor raporu,

                                    
                         tanık beyanları ve
diğer deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle,

müvekkilim ve eşinin boşanmasına, … ve … adlı çocukların
velayetinin

müvekkilime  verilmesine,  karar verilmesini Yüce Mahkemenizden 

saygıyla talep ederim.  …/…/

                                          
            

                                          
                                   Davacı Vekili

                                          
                               Av..........


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78