Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     .......SAYIN HAKİMLİĞİNE

								.......

DAVACI          :.......

VEKİLİ           :.......

DAVALI          :.......

KONUSU         : Akıl hastalığı sebebiyle boşanma 

AÇIKLAMALAR  : 1-Müvekkilimiz davalı ile 13 yıldan bu yana
evlidir. Severek evlenen tarafların bu evliliklerinden Ahmet ve Rıza
isimli iki de çocukları bulunmaktadır. Çiftin Evlilik Nüfus kaydı
....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Cilt No,
....... Sayfa No ve .......Kütük Sıra Nodadır. 

2-Davalı yaklaşık 4 yıl önce akıl hastalığına yakalanmıştır.
Müvekkilimiz ve ailesi davalıyı güçleri yettiğince tüm tedavi
merkezlerine götürmüş, ancak hastalığın geçici olmadığı heyet
raporları ile sabit hale gelmiştir.

Ô

Ö

Ô

Ö

㄀$␷㠀$⑈愀̤摧劻ùༀlilik birliğinin çekilmez hale geldiği,
davalının yakınları tarafından da kabul edilmektedir. 

4-Davalının çocukları ile birlikte aynı evde yaşamaları da gerek
tedavisi ve gerekse çocuklarının psikolojik durumu açısından
sakınca arz etmektedir.

5-Müvekkilimizin, akıl hastalığı doktor raporları ile de sabit
olan davalı eşinden boşanmalarına karar verilmesini istemekteyiz.

YASAL SEBEPLER  : MK.m.131 ve diğer yasa maddeleri.

 

KANITLAR        : Nüfus kaydı, tanıklar,doktor raporları, her
türlü yasal kanıt.

CEVAP SÜRESİ     : 10 gündür.

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenlerle tarafların boşanmalarına,
küçük çocukların velayetinin davacı anneye verilmesine, yargılama
giderlerinin karşı taraf yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık
Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca
karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine
karar verilmesini talep ederiz. 

				DAVACI VEKİLİ

					     .......