Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C.                             
                         

 İSTANBUL 6.İCRA

   MÜDÜRLÜĞÜ                           
               

SAYI : 2011/14829 E.

AKBANK T.A.Ş

	Aşağıda tapu kaydı belirtilmiş taşınmaz üzerindeki tesis
edilmiş olan bankanız ipoteğinin devam edip etmediğinin
bildirilmesine, devam ediyorsa 100.maddeye yarar (borç miktarı vs.)
bilgilerin celbine karar verilmiştir.

Kararın neticeden bilgi verilmesini rica ederiz.

		   						       İSTANBUL 6.İcra Müdürü       

Borçlu: Hamdi Onay GÖKÇEK (TC Kimlik:12671570188)

Taşınmaz Bilgileri

Sinop ili, Merkez ilçesi, Ada Mah.

392 ada, 181 parselde kaim mesken vasıflı

(1) nolu Bağ.Böl 

 

     T.C.                             
                         

 İSTANBUL 6.İCRA

   MÜDÜRLÜĞÜ                           
               

SAYI : 2011/14829 E.

AKBANK T.A.Ş

	Aşağıda tapu kaydı belirtilmiş taşınmaz üzerindeki tesis
edilmiş olan bankanız ipoteğinin devam edip etmediğinin
bildirilmesine, devam ediyorsa 100.maddeye yarar (borç miktarı vs.)
bilgilerin celbine karar verilmiştir.

Kararın neticeden bilgi verilmesini rica ederiz.

		   						       İSTANBUL 6.İcra Müdürü       

Borçlu: Hamdi Onay GÖKÇEK (TC Kimlik:12671570188)

Taşınmaz Bilgileri

Sinop ili, Merkez ilçesi, Ada Mah.

392 ada, 181 parselde kaim mesken vasıflı

(1) nolu Bağ.Böl 

T.C                                   
           

İSTANBUL 6.İCRA 

MÜDÜRLÜĞÜ

2011/ 2361 E.

ŞİŞLİ 6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 2010/2032 E. SAYILI DOSYANIZ

	Müdürlüğünüz ilgi sayılı dosyasından haciz şerhi işlenmiş
olan aşağıda tapu kaydı belirtilmiş taşınmaz üzerindeki
haczinizin devam edip etmediğinin bildirilmesine, devam ediyorsa
100.maddeye yarar (borç miktarı vs.) bilgilerin celbine karar
verilmiştir.

Kararın neticeden bilgi verilmesini rica ederiz.

Tapu Bilgisi

İstanbul, Kadıköy,Kozyatağı Mah.,3133 ada,254 parsel

Bağ.Böl. No:43 

		   						       İSTANBUL 6.İcra Müdürü       

T.C                                   
           

İSTANBUL 6.İCRA 

MÜDÜRLÜĞÜ

2011/ 2361 E.

ŞİŞLİ 6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 2010/2032 E. SAYILI DOSYANIZ

	Müdürlüğünüz ilgi sayılı dosyasından haciz şerhi işlenmiş
olan aşağıda tapu kaydı belirtilmiş taşınmaz üzerindeki
haczinizin devam edip etmediğinin bildirilmesine, devam ediyorsa
100.maddeye yarar (borç miktarı vs.) bilgilerin celbine karar
verilmiştir.

Kararın neticeden bilgi verilmesini rica ederiz.

Tapu Bilgisi

İstanbul, Kadıköy,Kozyatağı Mah.,3133 ada,254 parsel

Bağ.Böl. No:43 

		   						       İSTANBUL 6.İcra Müdürü       

    T.C                               
               

İSTANBUL 6.İCRA 

MÜDÜRLÜĞÜ

2011/ 2361 E.

İSTANBUL 9.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 2009/29114 E. SAYILI DOSYANIZ

	Müdürlüğünüz ilgi sayılı dosyasından haciz şerhi işlenmiş
olan aşağıda tapu kaydı belirtilmiş taşınmazlar üzerindeki
haczinizin devam edip etmediğinin bildirilmesine, devam ediyorsa
100.maddeye yarar (borç miktarı vs.) bilgilerin celbine karar
verilmiştir.

Kararın neticeden bilgi verilmesini rica ederiz.

Tapu Bilgisi

İstanbul, Kadıköy,Kozyatağı Mah.,3133 ada,254 parsel

Bağ.Böl. No:43 

İstanbul,Maltepe,Cumhuriyet Mah.,2764 ada,48 parsel

Bağ.Böl.No:1 

		   						       İSTANBUL 6.İcra Müdürü       

    T.C                               
              

İSTANBUL 6.İCRA 

MÜDÜRLÜĞÜ

2011/ 2361 E.

İSTANBUL 9.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 2009/29114 E. SAYILI DOSYANIZ

	Müdürlüğünüz ilgi sayılı dosyasından haciz şerhi işlenmiş
olan aşağıda tapu kaydı belirtilmiş taşınmazlar üzerindeki
haczinizin devam edip etmediğinin bildirilmesine, devam ediyorsa
100.maddeye yarar (borç miktarı vs.) bilgilerin celbine karar
verilmiştir.

Kararın neticeden bilgi verilmesini rica ederiz.

Tapu Bilgisi

İstanbul, Kadıköy,Kozyatağı Mah.,3133 ada,254 parsel

Bağ.Böl. No:43 

İstanbul,Maltepe,Cumhuriyet Mah.,2764 ada,48 parsel

Bağ.Böl.No:1 

		   						       İSTANBUL 6.İcra Müdürü       

    T.C                               
               

İSTANBUL 6.İCRA 

MÜDÜRLÜĞÜ

2011/ 2361 E.

PENDİK 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 2009/176 E. SAYILI DOSYANIZ

	Müdürlüğünüz ilgi sayılı dosyasından haciz şerhi işlenmiş
olan aşağıda tapu kaydı belirtilmiş taşınmazlar üzerindeki
haczinizin devam edip etmediğinin bildirilmesine, devam ediyorsa
100.maddeye yarar (borç miktarı vs.) bilgilerin celbine karar
verilmiştir.

Kararın neticeden bilgi verilmesini rica ederiz.

Tapu Bilgisi

İstanbul, Kadıköy,Kozyatağı Mah.,3133 ada,254 parsel

Bağ.Böl. No:43 

İstanbul,Maltepe,Cumhuriyet Mah.,2764 ada,48 parsel

Bağ.Böl.No:1 

		   						       İSTANBUL 6.İcra Müdürü  

    T.C                               
              

İSTANBUL 6.İCRA 

MÜDÜRLÜĞÜ

2011/ 2361 E.

PENDİK 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 2009/176 E. SAYILI DOSYANIZ

	Müdürlüğünüz ilgi sayılı dosyasından haciz şerhi işlenmiş
olan aşağıda tapu kaydı belirtilmiş taşınmazlar üzerindeki
haczinizin devam edip etmediğinin bildirilmesine, devam ediyorsa
100.maddeye yarar (borç miktarı vs.) bilgilerin celbine karar
verilmiştir.

Kararın neticeden bilgi verilmesini rica ederiz.

Tapu Bilgisi

İstanbul, Kadıköy,Kozyatağı Mah.,3133 ada,254 parsel

Bağ.Böl. No:43 

İstanbul,Maltepe,Cumhuriyet Mah.,2764 ada,48 parsel

Bağ.Böl.No:1 

		   						       İSTANBUL 6.İcra Müdürü  

    T.C                               
              

İSTANBUL 6.İCRA 

MÜDÜRLÜĞÜ

2011/ 2361 E.

KÜÇÜKYALI VERGİ DAİRESİ

İlgi: 01.11.2010 tarih ve 52538 sayılı hacziniz

	Müdürlüğünüz ilgi sayılı dosyasından haciz şerhi işlenmiş
olan aşağıda tapu kaydı belirtilmiş taşınmaz üzerindeki
haczinizin devam edip etmediğinin bildirilmesine, devam ediyorsa
100.maddeye yarar (borç miktarı vs.) bilgilerin celbine karar
verilmiştir.

Kararın neticeden bilgi verilmesini rica ederiz.

Tapu Bilgisi

İstanbul, Kadıköy,Kozyatağı Mah.,3133 ada,254 parsel

Bağ.Böl. No:43 

		   						       İSTANBUL 6.İcra Müdürü  

    T.C                               
              

İSTANBUL 6.İCRA 

MÜDÜRLÜĞÜ

2011/ 2361 E.

KÜÇÜKYALI VERGİ DAİRESİ

İlgi: 01.11.2010 tarih ve 52538 sayılı hacziniz

	Müdürlüğünüz ilgi sayılı dosyasından haciz şerhi işlenmiş
olan aşağıda tapu kaydı belirtilmiş taşınmaz üzerindeki
haczinizin devam edip etmediğinin bildirilmesine, devam ediyorsa
100.maddeye yarar (borç miktarı vs.) bilgilerin celbine karar
verilmiştir.

Kararın neticeden bilgi verilmesini rica ederiz.

Tapu Bilgisi

İstanbul, Kadıköy,Kozyatağı Mah.,3133 ada,254 parsel

Bağ.Böl. No:43 

		   						       İSTANBUL 6.İcra Müdürü  

   

Þ

&

L

’

æ

$

L

␃ᄃ쒄ᐂ碤怀쒄愂̤摧唤\᐀                  
  

İSTANBUL 6.İCRA 

MÜDÜRLÜĞÜ

2011/ 2361 E.

DAVUTPAŞA VERGİ DAİRESİ

İlgi: 20.11.2009 tarih ve 26808 sayılı hacziniz

	Müdürlüğünüz ilgi sayılı dosyasından haciz şerhi işlenmiş
olan aşağıda tapu kaydı belirtilmiş taşınmaz üzerindeki
haczinizin devam edip etmediğinin bildirilmesine, devam ediyorsa
100.maddeye yarar (borç miktarı vs.) bilgilerin celbine karar
verilmiştir.

Kararın neticeden bilgi verilmesini rica ederiz.

Tapu Bilgisi

İstanbul,Maltepe,Cumhuriyet Mah.,2764 ada,48 parsel

Bağ.Böl.No:1 

		   						       İSTANBUL 6.İcra Müdürü  

    T.C                               
              

İSTANBUL 6.İCRA 

MÜDÜRLÜĞÜ

2011/ 2361 E.

DAVUTPAŞA VERGİ DAİRESİ

İlgi: 20.11.2009 tarih ve 26808 sayılı hacziniz

	Müdürlüğünüz ilgi sayılı dosyasından haciz şerhi işlenmiş
olan aşağıda tapu kaydı belirtilmiş taşınmaz üzerindeki
haczinizin devam edip etmediğinin bildirilmesine, devam ediyorsa
100.maddeye yarar (borç miktarı vs.) bilgilerin celbine karar
verilmiştir.

Kararın neticeden bilgi verilmesini rica ederiz.

Tapu Bilgisi

İstanbul,Maltepe,Cumhuriyet Mah.,2764 ada,48 parsel

Bağ.Böl.No:1 

		   						       İSTANBUL 6.İcra Müdürü  

    T.C                               
               

İSTANBUL 6.İCRA 

MÜDÜRLÜĞÜ

2011/ 2361 E.

KARTAL 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 2010/416 E. SAYILI DOSYANIZ

	Müdürlüğünüz ilgi sayılı dosyasından haciz şerhi işlenmiş
olan aşağıda tapu kaydı belirtilmiş taşınmaz üzerindeki
haczinizin devam edip etmediğinin bildirilmesine, devam ediyorsa
100.maddeye yarar (borç miktarı vs.) bilgilerin celbine karar
verilmiştir.

Kararın neticeden bilgi verilmesini rica ederiz.

Tapu Bilgisi

İstanbul,Maltepe,Cumhuriyet Mah.,2764 ada,48 parsel

Bağ.Böl.No:1 

		   						       İSTANBUL 6.İcra Müdürü  

   

 T.C                                  
            

İSTANBUL 6.İCRA 

MÜDÜRLÜĞÜ

2011/ 2361 E.

KARTAL 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 2010/416 E. SAYILI DOSYANIZ

	Müdürlüğünüz ilgi sayılı dosyasından haciz şerhi işlenmiş
olan aşağıda tapu kaydı belirtilmiş taşınmaz üzerindeki
haczinizin devam edip etmediğinin bildirilmesine, devam ediyorsa
100.maddeye yarar (borç miktarı vs.) bilgilerin celbine karar
verilmiştir.

Kararın neticeden bilgi verilmesini rica ederiz.

Tapu Bilgisi

İstanbul,Maltepe,Cumhuriyet Mah.,2764 ada,48 parsel

Bağ.Böl.No:1 

		   						       İSTANBUL 6.İcra Müdürü  

 

 T.C                                  
            

İSTANBUL 6.İCRA 

MÜDÜRLÜĞÜ

2011/ 2361 E.

HSBC BANK A.Ş

İlgi: 0904.2008 TARİHLİ VE 4484 YEVMİYE SAYILI İPOTEĞİNİZ

	Aşağıda tapu kaydı belirtilmiş taşınmaz üzerindeki tesis
edilmiş olan bankanız ipoteğinin devam edip etmediğinin
bildirilmesine, devam ediyorsa 100.maddeye yarar (borç miktarı vs.)
bilgilerin celbine karar verilmiştir.

Kararın neticeden bilgi verilmesini rica ederiz.

Tapu Bilgisi

İstanbul,Maltepe,Cumhuriyet Mah.,2764 ada,48 parsel

Bağ.Böl.No:1 

		   						       İSTANBUL 6.İcra Müdürü  

T.C                                   
           

İSTANBUL 6.İCRA 

MÜDÜRLÜĞÜ

2011/ 2361 E.

HSBC BANK A.Ş

İlgi: 0904.2008 TARİHLİ VE 4484 YEVMİYE SAYILI İPOTEĞİNİZ

	Aşağıda tapu kaydı belirtilmiş taşınmaz üzerindeki tesis
edilmiş olan bankanız ipoteğinin devam edip etmediğinin
bildirilmesine, devam ediyorsa 100.maddeye yarar (borç miktarı vs.)
bilgilerin celbine karar verilmiştir.

Kararın neticeden bilgi verilmesini rica ederiz.

Tapu Bilgisi

İstanbul,Maltepe,Cumhuriyet Mah.,2764 ada,48 parsel

Bağ.Böl.No:1 

		   						       İSTANBUL 6.İcra Müdürü  

 T.C                                  
            

İSTANBUL 11.İCRA 

MÜDÜRLÜĞÜ

2007/ 686 E.

GELİBOLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İlgi: 2001/ 724 E. sayılı dosyanız

	Dosyamızdan hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı belirtilen
taşınmazlar üzerindeki dosyanız haczinizin devam edip etmediğinin
bildirilmesine, devam ediyorsa alacaklı ve vekilinin adının ve
adresleri ile 100.maddeye yarar bilgilerin celbine karar verilmiştir.

Kararın neticeden bilgi verilmesini rica ederiz.

Tapu Bilgisi

Gelibolu ilçesi, Hocahamza Mah. 110 ada, 11 parsel

Gelibolu ilçesi, Hocahamza Mah. 235 ada, 3 nolu parsel 

		   						    İSTANBUL 6.İcra Müdürü       

    

  

    T.C                               
              

İSTANBUL 11.İCRA 

MÜDÜRLÜĞÜ

2007/ 686 E.

GELİBOLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

İlgi: 2001/ 724 E. sayılı dosyanız

	Dosyamızdan hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı belirtilen
taşınmazlar üzerindeki dosyanız haczinizin devam edip etmediğinin
bildirilmesine, devam ediyorsa alacaklı ve vekilinin adının ve
adresleri ile 100.maddeye yarar bilgilerin celbine karar verilmiştir.

Kararın neticeden bilgi verilmesini rica ederiz.

Tapu Bilgisi

Gelibolu ilçesi, Hocahamza Mah. 110 ada, 11 parsel

Gelibolu ilçesi, Hocahamza Mah. 235 ada, 3 nolu parsel 

		   						    İSTANBUL 6.İcra Müdürü       



T.C                                   
           

     İSTANBUL

11.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2007/17929 E.

			İSTANBUL 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA,

İLGİ: 2004/391 Esas sayılı dosyanıza

	Dosyamız borçlusu Baysallar Tekstil San. ve Tic.A.Ş. hakkında
mahkemenizin ilgi sayılı dosyasına kayden açılan İflasın
Ertelenmesi davasında 07.07.2004 tarihinde 1 yıl süre ile iflasın
ertelenmesine karar verilmiş ve daha sonra bu süre müteaddit defalar
uzatılmış olmakla, iflasın ertelenmesi kararının halen devam edip
etmediği, devam etmekte ise en son hangi tarihte ve kaçıncı defa
uzatıldığı hususu ile, kayyumların mahkemeye sunmuş olduğu 3 er
aylık dönem raporlarının bir suretinin dosyamıza gönderilmesine
karar verilmiştir.

	Karar gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Elden takiplidir.					İstanbul 11. İcra Md.Yrd.

T.C                                   
           

     İSTANBUL

11.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

2007/17929 E.

			İSTANBUL 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA,

İLGİ: 2004/391 Esas sayılı dosyanıza

	Dosyamız borçlusu Baysallar Tekstil San. ve Tic.A.Ş. hakkında
mahkemenizin ilgi sayılı dosyasına kayden açılan İflasın
Ertelenmesi davasında 07.07.2004 tarihinde 1 yıl süre ile iflasın
ertelenmesine karar verilmiş ve daha sonra bu süre müteaddit defalar
uzatılmış olmakla, iflasın ertelenmesi kararının halen devam edip
etmediği, devam etmekte ise en son hangi tarihte ve kaçıncı defa
uzatıldığı hususu ile, kayyumların mahkemeye sunmuş olduğu 3 er
aylık dönem raporlarının bir suretinin dosyamıza gönderilmesine
karar verilmiştir.

	Karar gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Elden takiplidir.					İstanbul 11. İcra Md.Yrd.