Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ....... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

SAYIN MAKAMI'NA

ŞİKAYETÇİ EŞ 	:.......

VEKİLİ		       :.......

KARŞI TARAF		:.......

KONU			: 4320 Sayılı Yasa Gereğince Gerekli Tedbirlerin Alınması

SUÇ TARİHİ		:.......

AÇIKLAMALAR	: Müvekkilimiz ile karşı taraf şikayet olunan eş
....... tarihinden beri evli olup evlilik kayıtları, ....... İli,
....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Cilt No, ....... Aile Sıra
No ve ....... Sıra Nodadır. Tarafların bu evliliklerinden ../../....
doğumlu ....... isimli çocukları bulunmaktadır.

¶

¶

ᄀ檄ㄉ$␷㠀$⑈怀檄愉̤摧琂 ଀ak gelmekte olup müvekkilimizi
ve çocuğunu dövmektedir. Buna ilişkin doktor raporları ektedir.

Bu nedenlerle 4320 Sayılı Yasa uyarınca Makamınızdan şikayet
olunan eş aleyhine gerekli tedbirlerin alınması için bu başvurunun
yapılma zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER		: 4320 Sayılı Yasa ve İlgili Mevzuat

DELİLLER		: Doktor raporları, Nüfus Kaydı, tanık beyanları vs.

İSTEM SONUCU	:Arz edilen nedenlerle gerekli yasal kovuşturma
yapılarak 4320 SY uyarınca şikayet olunan eş hakkında aile içi
şiddetin doğmaması için gerekli tedbir kararının verilmesi için
gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. .......

                                    
         ŞİKAYETÇİ VEKİLİ

									     .......