Giriş yap
Kayıt ol

        …………….. AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

DOSYA NO : ……………. E.

CEVAP VEREN

DAVALI : ………………..

KARŞI TARAF DAVACI : ………………..

KONU : Davaya cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR : Sayın Mahkemenizin yukarıda esas numarası yazılı
dosyasında, davacı yan, MK.’nın 178. maddesinde öngörülen 1 yıllık
zamanaşımı süresi geçtikten sonra, haksız olarak yoksulluk nafakası
talebinde bulunmaktadır.

Boşanma davası sürerken, yoksulluk nafakası talebinde bulunmayan taraf,
boşanma kararının kesinleşmesinin üzerinden 1 yıl geçmekle, artık
yoksulluk nafakası talebinde bulunamaz.

Davacı yanın haksız yoksulluk nafakası talebinin, zamanaşımı yönünden
reddine karar verilmesi gerekmektedir.

İSTEM SONUCU : Yukarıda arz ve izah olunan nedenler ile;

Davacı yanın, haksız yoksulluk nafakası talebinin, zamanaşımı yönünden
reddine karar verilmesini, Sayın Mahkemenizden saygılarımla arz ve talep
ederim.

Davalı Vekili

Av. …………………………

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78