Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          <meta http-equiv="Content-Type" content="application/vnd.ms-word; charset=UTF-8" /><table style="border-style: none;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" colspan="3" valign="top" width="637">
<p style="text-align: center;"><strong> ... &nbsp;SAYIN HAKİMLİĞİNE</strong></p>
<p id="ptek"><strong>&nbsp;</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" valign="top" width="158">
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">DAVACI</span></strong></p>
</td>
<td style="border-style: none;" valign="top" width="19">
<p><strong>:</strong></p>
</td>
<td style="text-align: justify; border-style: none;" valign="top" width="459">&nbsp;</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" valign="top" width="158">
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">VEKÄ°LÄ°</span></strong></p>
</td>
<td style="border-style: none;" valign="top" width="19">
<p><strong>:</strong></p>
</td>
<td style="text-align: justify; border-style: none;" valign="top" width="459">
<p>&nbsp;</p>
<p>Adres girilmemiÅŸ</p>
</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" valign="top" width="158">
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">DAVALI</span></strong></p>
</td>
<td style="border-style: none;" valign="top" width="19">
<p><strong>:</strong></p>
</td>
<td style="text-align: justify; border-style: none;" valign="top" width="459">&nbsp;</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" valign="top" width="158">
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">DAVA KONUSU</span></strong></p>
</td>
<td style="border-style: none;" valign="top" width="19">
<p><strong>:</strong></p>
</td>
<td style="text-align: justify; border-style: none;" valign="top" width="459">
<p>Aile konutu olarak &ouml;zg&uuml;lenen, &hellip; ili, &hellip; il&ccedil;esi, &hellip; Mahallesinde bulunan &hellip;. ada, &hellip; parselde tapuya kayıtlı,&nbsp; ... adresinde bulunan taşınmaz malla ilgili, tapu k&uuml;t&uuml;ğ&uuml;ne aile konutu şerhinin verilmesi istemidir.</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" valign="top" width="158">
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">A&Ccedil;IKLAMALAR</span></strong></p>
</td>
<td style="border-style: none;" valign="top" width="19">
<p><strong>:</strong></p>
</td>
<td style="text-align: justify; border-style: none;" valign="top" width="459">
<p><strong>1-</strong>M&uuml;vekkil ile ... , ... tarihinde evlenmiş olup, eşler bu tarihten itibaren ... adresindeki davacı m&uuml;vekkilin eşine ait olan konutta birlikte oturmakta ve bu konutu fiilen kullanmaktadırlar.&nbsp;(EK-1- Tapu kaydı)</p>
<p><strong>2-</strong> S&ouml;z konusu konut aile konutu niteliğini taşımaktadır. Ş&ouml;yle ki: ... .</p>
<p><strong>3-</strong> İstem konusu konuta aile konutu şerhinin verilmesi i&ccedil;in m&uuml;vekkil tarafından ... tarihinde ... Tapu Dairesi'ne başvuruda bulunulmuş, bu istem Tapu Dairesi tarafından şu gerek&ccedil;e ileri s&uuml;r&uuml;lerek yerine getirilmemiştir: ... .</p>
<p>Yukarıda a&ccedil;ıklanan nedenlerle, tapu kaydına aile konutu şerhinin konulmasının sağlanması i&ccedil;in iş bu davanın a&ccedil;ılması zorunluluğu doğmuştur.</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" valign="top" width="158">
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">HUKUKÄ° SEBEPLER</span></strong></p>
</td>
<td style="border-style: none;" valign="top" width="19">
<p><strong>:</strong></p>
</td>
<td style="text-align: justify; border-style: none;" valign="top" width="459">
<p>TMK. md. 194/III ve ilgili mevzuat</p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" valign="top" width="158">
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">DELÄ°LLER</span></strong></p>
</td>
<td style="border-style: none;" valign="top" width="19">
<p><strong>:</strong></p>
</td>
<td style="text-align: justify; border-style: none;" valign="top" width="459">
<p>1- Tapu kaydı</p>
<p>2- Tanıklar</p>
<p>3- KeÅŸif</p>
<p>4- BilirkiÅŸi incelemesi vs. diÄŸer yasal deliller<strong>&nbsp;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" valign="top" width="158">
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">SONU&Ccedil; VE Ä°STEM</span></strong></p>
</td>
<td style="border-style: none;" valign="top" width="19">
<p><strong>:</strong></p>
</td>
<td style="text-align: justify; border-style: none;" valign="top" width="459">
<p>Yukarıda a&ccedil;ıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re'sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;</p>
<p><strong>1-</strong> İstemin kabul&uuml; ile &hellip; ili, &hellip; il&ccedil;esi, &hellip; Mahallesinde bulunan &hellip;. ada, &hellip; parselde tapuya kayıtlı taşınmazın&nbsp;tapu kaydına aile konutu şerhinin konulmasına,</p>
<p><strong>2-</strong> Yargılama giderleri ile vekalet &uuml;cretinin davalı tarafa y&uuml;kletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim. &nbsp;<strong>08/01/2015</strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="border-style: none;">
<td style="border-style: none;" colspan="3" valign="top" width="637">
<p>&nbsp;<strong>&nbsp;</strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong>DAVACI VEKÄ°LÄ°<br /></strong><strong>Avukat<br /></strong><strong></strong></p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>