Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ............ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE
AİLE KONUTU ŞERHİ 
KOYDURMAK İSTEYEN : 
ADRESİ :
KONU   : Aile konutu şerhi konulması Talebinden ibarettir.
 
AÇIKLAMALAR : 
1. Tapuda,..... Mevkii ......Pafta ......Parsel’de kayıtlı bulunan
taşınmaz eşim ............. adına kayıtlıdır. Söz konusu taşınmazı eşim
ile birlikte yıllardır ortaklaşa yaptığımız tasarruflar ve çalışmalar
neticesinde almış bulunmaktayız. Almış olduğumuz bu taşınmazda birlikte
oturmaktayız. Aile konutu olarak özgülenmiştir.
2. Medeni Kanunun madde 194/3 “....Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz
malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin
konulmasını isteyebilir..” hükmü uyarınca taşınmaza aile konutu şerhi
konulmasını istiyorum.
NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı
Tapuda,..... Mevkii …Pafta ...Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmaz üzerine
aile konutu şerhinin konulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.
Saygılarımla.
                                              
Ad Soyad         
EK : nüfus kayıt örneği