Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

  KAYSERİ

DOSYA NO :2006/602 Esas

Müdürlüğünüzün yukarıda esas numarası yazılı dosyasıyla adıma kayıtlı 2
adet taşınmazın tapu kaydına haciz konulduğu 13.03.2009 tarihli Örnek
No:22 Davet Kağıdı ile 18.03.2009 tarihinde tarafıma tebliğ edilerek 3
gün içerisinde yapılan hacze karşı diyeceklerimin bildirilmesi konusunda
tarafıma süre verilmiştir.

Kayıtları üzerine haciz konulan Melikgazi ilçesi, Konaklar 2812 ada, 6
parsel, B 1 Giriş, D/2 nolu bağımsız bölüm benim ve ailem tarafından
aile konutu olarak kullanılmaktadır.

Ben, eşim ve 4 çocuğumla birlikte bu konutta 6 kişi olarak yaşamaktayız.

İİK. hükümlerine göre borçlunun haline münasip bir evin haczi ve satışı
mümkün değildir. Evin haline münasip bir evden üstün bulunması halinde
ise borçluya satış bedelinden haline münasip bir ev alabilmesi için
yetecek miktarın iadesi gerekmektedir.

Evin Kayseri’nin vasat bir mahallesi olan Gökkent Mahallesi’nde
bulunması, benim ve ailemin ekonomik ve sosyal yapımız, çocukların
okullarının eve olan uzaklıkları, evin bulunduğu bölgenin yapısı gibi
hususlara bakıldığında bu evin halime münasip bir ev olduğu, yukarıda
anlattığım nedenlerle daha vasat bir evde ailemle yaşamamın mümkün
görülemeyecek olması sebebiyle taşınmazın satış işlemlerinin
durdurulmasına karar verilmesini talep ediyorum.

Talebimin ekli pul ile alacaklı vekiline tebliğini, alacaklı vekilince
haczedilemezlik itirazım konusunda bulunulacak beyana göre talebim
hakkında verilecek kararın yine ekli pul kullanılarak tarafıma tebliğini
(ki talebimin reddi halinde işleme karşı İcra Mahkemesinde dava açma
hakkımı saklı tutuyorum) talep ediyorum.

Gereğini saygı ile arz ve talep ederim.20.03.2009

Ek : Borçlu/İcra Kefili

-9,00 YTL’lik Teb pulu Ali KÖKNAR