Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
         :

VEKİLİ                                
            :

DAVALI                                 
          :

KONU                                  
             : Tedbir Alınması İstemi.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir.

 Evlikleri maddi sıkıntılar öncesinde gayet mutlu şekilde

 devam etmiştir.

2-) Davalı yaşanan ekonomik kriz nedeniyle işini kaybetmiş

 bu zor durumu kaldıramamış içkide teselli aramaktadır.

 Her gece eve sarhoş gelmekte müvekkilime ve çocuklarına

şiddet uygulamaktadır.

3-) Bu nedenlerden dolayı müvekkilim ve çocukların hayatı

çekilmez hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4320 S. K. m. 1
ve

&

(

H

P

R

¾

À

B

D

t

”

¶

¸

º

¼

à

â

(

J

À

D

v

â

„Ô

^„Ô

HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus
kaydı,

 doktor raporu, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda

açıkladığımız nedenlerle, davalının aile konutundan

 uzaklaştırılmasına, tedbirlere aykırı davranması halinde

cezalandırılacağının ihtar edilmesine, karar verilmesini

 Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78