Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

         

 

……………………………….VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

    …..Mahkemesi ..E. ve …….K sayılı dosyası na davacı
sıfatı ile yatırılmış olan harçların iadesine karar
verilmiştir. Buna ilişkin Mahkemesi tarafından alınan Harcın
tarafımıza ödenmesine ilişkin yazı aslı , harç makbuzlarının
aslı , mahkeme kararının tasdikli sureti ve ahzu kabz yetkilerini
içerir vekalet suretleri ekte sunulmuştur. 



z

~

„

Ò

Ô

ki AHZU KABZ YETKİSİ gereği aşağıda belirtmiş olduğum hesabıma
yatırılması konusunda gereğini rica ederim. 

                                    
           Saygılarımla 

                                    
         Av. 

Hesap Bilgileri: