Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     SARIYER ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ

SİLİNMESİNİ İSTEYEN	:  Ali Şayık (Gündoğdu)

                          Adnan Kahveci Cad.
Akarsu Sok. No.1 Sarıyer, İstanbul 

CEZA				:  3.150.000.TL Ağır Para

MAHKUMİYET TARİHİ	:  15.10.1992

DAVA KONUSU		: Sarıyer Asliye Ceza Mahkemesinin 15.10.1992 tarih ve  
            1992/645 E. Ve 1992/841 K. Sayılı ilamı ile
ortaya çıkan mahkümiyetin Adli Sicil Yasası 8/a maddesi gereği
silinmesi istemidir.   

OLAYLAR			:

         

Yukarıda belirtilen Sarıyer Asliye Ceza Mahkemesinin kararı ile
3.150.000 Ağır Para cezasına mahküm oldum.

Söz konusu ceza Adli Sicil Yasası 8/a maddesine göre zamanaşımına
uğramıştır.

HUKUKSAL NEDENLER	: Adli Sicil Yasası ve 647 S. Cezaların İnfazı
Hakkında                                


                         Kanun’un ilgili
maddeleri 

DELİLLER			: Sarıyer Asliye Ceza Mahkemesinin 1992/645 E. 1992/841K. 
    

                         sayılı dosyası 

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda sayılan nedenlerle adli sicildeki
yükümlülük kaydının silinmesini saygıyla arz ve talep ederim.

                                    
            

                                    
               Ali Şayık (Gündoğdu)