Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     	

                                    
            

T.C. ..

... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

…. E.

	                

      

Dosyamız borçlusunun tebligata ve haciz tatbikine yarar adreslerinin
tespiti için İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne elden
takip edilmek üzere müzekkere yazılmasını talep etti. 22/12/2014 

       

	   Alacaklı Vekili