Giriş yap
Kayıt ol

        .................................... SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO:................................ Esas

KONU     :Davalı, ..................................’nun
adresinin bildirilmesi hk.

           Yukarıda numarası yazılı derdest dava
dosyasının ...................... günlü duruşmasında, sayın
mahkeme davalılardan ...........................’nun adresinin
bildirilmesi için tarafımıza süre vermiştir.

Ð

^

.’nun İstanbul’da ikamet ettiği tespit edilmiştir. Açık adresi
aşağıda belirtilmiştir. Sayın Mahkemeye saygı ile arz ederiz.
....................

									Davacı vekili

								Av. ...............................

Adres: ...............................,

     ....................... mahallesi ................ sokak

     Kartal /İSTANBUL

Eki:Posta pulu 

      


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78