Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          AĞIR CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :

SANIK :

MÜDAFİİ :

KONU : Esasa ilişkin beyanlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALARIMIZ :

1-) 05.02.2015 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunu kabul etmiyoruz. Şöyle
ki; sanık isnat edilen suç 05.12.2013 tarihinde vukuu bulmuş olup,
sanığın beyanlarından da anlaşılacağı üzere sanık psikolojik tedavi
görmekte olup, bazı psikolojik haplar kullanmakta olduğunu belirtmiştir.

2-) Adli Tıp Kurumu raporunda sanığın olay tarihinden 1 ay önce Manisa
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi olduğu ve teşhis olarak
bipolar duygulanım bozukluğu tanısı konulmuş olup tedavi sürecinde 8
adet ilaç verildiği görülmektedir. Söz konusu ilaçların ardından uzun
süren bir tedavi süreci devam etmekte olup raporda da iyileşme
görülmediği belirtilmiştir.

3-) Sanığın, uzun süren tedavi sürecinde suça konu olayın meydana
gelmesi sanığın kendisinde olmadığını ve tedavisi sonuçlanmayan bir
hastanın siz de takdir edersiniz ki işlediği fiillerin hukuki anlam ve
sonuçlarını anlayamayacak durumda olmaması kadar normal bir şey yoktur.

4-) Bu sebeple Adli Tıp Raporunu kabul etmiyoruz ve sanığa isnat edilen
suçların işlendiği sırada işlediği fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını
kavrayamayacak durumda olmasından kaynaklı sanığın tahliyesine karar
verilmesini talep etme zaruriyetimiz doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, beyanlarımızın da göz
önüne alınarak sanığın beraatine karar verilmesini talep ederiz.
08.05.2015