Giriş yap
Kayıt ol

        ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

(Tuna Caddesi No:10 06100 Yenişehir / Ankara – Türkiye)

 

TALEPTE BULUNAN	: ………………. ……………… , TCKN:
………………..

				………………….

KONU				: Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydımın silinmesi hakkında

 

AÇIKLAMALAR

Kayseri ………. ……….. Mahkemesinin ……………….
…………… sayılı kararı ile ………………. tarihinde
hakkımda …………... …………. cezası şeklinde mahkumiyet
kararı vermiş idi. Bu karar infaz edilmiştir (para cezası
ödenmiştir.) Adli sicil kaydımda yoktur.

Adli Sicil Kanunu 9. maddesi ve ilgili diğer hükümler gereğince,
cezam infaz edilmiş olduğundan ve bundan sonra da hakkımda verilmiş
başka bir mahkumiyet kararı bulunmadığından, adli sicil kaydımın
ve adli sicil arşiv kaydımın silinmesi için gerekli koşullar
oluşmuştur.

Adli sicil kaydımda “adli sicil arşiv kaydı gösterilmesi” hak
mahrumiyetime sebep olmaktadır. 

Bu nedenle adli sicil arşiv kaydımın silinmesi için başvurmak
zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER	: 5352 S. K. m. 9 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM		: Açıklanan nedenlerle, yukarıda belirtilen kayda
ilişkin adli sicil arşiv kaydımın silinmesine karar verilmesini
saygılarımla arz ve talep ederim. 

…./…./2013

Talep Eden

………………………..

Adres ve İletişim Bilgileri :

…………………..

……………………

Eki: Adli sicil kaydı, NC fotokopisi

KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ADLİ SİCİL BÜROSU 

Vasıtasıyla

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

(Tuna Caddesi No:10 06100 Yenişehir / Ankara – Türkiye)

 

TALEPTE BULUNAN	: ………………. ……………… , TCKN:
………………..

				………………….

 ve adli sicil arşiv kaydımın silinmesi hakkında

 

AÇIKLAMALAR

Kayseri ………. ……….. Mahkemesinin ……………….
…………… sayılı kararı ile ………………. tarihinde
hakkımda …………... …………. cezası şeklinde mahkumiyet
kararı vermiş idi. Bu karar infaz edilmiştir (para cezası
ödenmiştir.) Adli sicil kaydımda yoktur.

Adli Sicil Kanunu 9. maddesi ve ilgili diğer hükümler gereğince,
cezam infaz edilmiş olduğundan ve bundan sonra da hakkımda verilmiş
başka bir mahkumiyet kararı bulunmadığından, adli sicil kaydımın
ve adli sicil arşiv kaydımın silinmesi için gerekli koşullar
oluşmuştur.

Adli sicil kaydımda “adli sicil arşiv kaydı gösterilmesi” hak
mahrumiyetime sebep olmaktadır. 

Bu nedenle adli sicil arşiv kaydımın silinmesi için başvurmak
zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER	: 5352 S. K. m. 9 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM		: Açıklanan nedenlerle, yukarıda belirtilen kayda
ilişkin adli sicil arşiv kaydımın silinmesine karar verilmesini
saygılarımla arz ve talep ederim. 

…./…./2013

Talep Eden

………………………..

Adres ve İletişim Bilgileri :

…………………..

……………………

Eki: Adli sicil kaydı, NC fotokopisi


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78