Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

            ADALET BAKANLIĞI

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

KARŞIYAKA NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Müvekkil AKIN ……… ın ...../…./….. tarihinde işlemiş olduğu suç nedeni
ile Karşıyaka 2.AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE yapılan yargılaması sonrası
…../…./….. gün ve…..E ve …..K. Sayılı Kararı ile 213 sayılı kanunun
359/B-1,360/2 CK: 59/2,647sayılı kanunun 4/1; CK:72.maddeleri gereğince
………..cezasına hükmedilmiş olup, iş bu cezası 19.12.2007 tarihinde
kesinleşmiş ve kesinleşme tarihinden itibaren 5 yılı aşkın süre geçmiş
olup, 5237 Sayılı Kanunun 68/1-e ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunun 9/1-c
maddeleri gereğince adli sicil kaydının silinmesi

Saygıyla arz ve talep olunur.26.0.2014

EK : 1 adet Onaylı Vekaletname Sureti. AKIN ……….

1 adet Müvekkile Ait Adli Sicil Kaydı. Vekili

Av. …………………………..