Giriş yap
Kayıt ol

        ANKARA ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Gönderilmek Üzere

DİYARBAKIR CYMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’ NA

(Adli Sicil Bürosu)

              

                                    
     …

ADLİ SİCİL KAYDININ 

SİLİNMESİ İSTEMİNDE 

BULUNAN			: 

TC KİMLİK NUMARASI 	: 

ADRES			: 

				     

KONU	: Tarafıma Ait Adli Sicil Kaydının Silinmesi İstemine
İlişkindir.

 				

AÇIKLAMALAR		: 

1) Hakkımda   … … Ceza Mahkemesi’nce verilmiş bulunan
mahkumiyete dair .../…/… tarihli …/… E. ve …/… K. sayılı
kesinleşmiş karar (EK-1-kesinleşmiş kararı alman gerekiyor) ile
mahkumiyeti adli sicil kayıtlarına (EK-2-Sabıka kaydı alman
gerekiyor) işlenmiştir.

2) Adı geçen cezamı …/…/…. tarihinde tamamlayarak infaz etmiş
bulunmaktayım. Ancak bu kayıt adli sicil belgesinde
görüldüğünden, iş başvurularında ve başka hususlarda bu
kayıtlar hak kaybına neden olmaktadır.

 

,

H

J

N

V

X

l

J

X

x

z

†

ˆ

l

t

v

z

~

€

˜

š

ž

¢

¬

Æ

È

ê



"

$

.

h

j

„

ˆ

Œ

Ž

®

 infaz edilmiş olması ve infaz edilmiş olan tarihten yana bu tarihe
kadar da herhangi bir mahkûmiyet almamış olduğumdan sabıka
kaydının silinmesi için Müdürlüğünüze başvurulması zorunlu
hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER		: 5352 S. K. m. 9 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM			:Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Ek-2’de
belirttiğimiz adli sicil kaydında da açıkça görülen mahkumiyetime
dair adli sicil sabıka kaydının silinmesine karar verilmesini,
gereğinin yapılarak tarafıma yukarıda belirttiğim adrese bilgi
verilmesini arz ve talep ederim …/…/…

EKLER;

1-) … … Ceza Mahkemesi’nin .../…/… tarihli …/… E. ve 
…/… K. sayılı kesinleşmiş kararı

2-) ../../… tarihli adli sicil kaydı

3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği		   

									  Talep Eden Vekili									Av.	


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78