Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C.

BAKIRKÖY 4. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

gönderilmek üzere

T.C.

BAKIRKÖY 3. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO : 2015/ Sorgu No ve 2015/ Soruşturma No

ŞÜPHELİ

ADI SOYADI : U (TC:)

MÜDAFİİ : AV.

KONU : Sayın Hakimliğinizin /2015 tarih ve 2015/ soruşturma no'lu
dosyası kapsamında vermiş olduğu adli kontrol kararının tekrar gözden
geçirilerek düzeltilmesi, aksi takdirde Bakırköy 4. Sulh Ceza
Hakimliği'nce inceleme yapılması için dosyanın mercie gönderilmesi
talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :          

Müvekkil 2015 tarihinde yukarıda 2015/ soruşturma no'lu dosya kapsamında
Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol altına
alınmasına karar verilmiştir.. Bu karar hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.
Bu nedenle anılan karara itiraz etme gereği hasıl olmuştur.

Müvekkil ve bir arkadaşı araba ile seyir halindeyken, yanında bulunan
bayana bakıldığını sanan müştekinin haksız ithamı ve sinkaflı ifadeleri
sonucunda araçtan inmiş ve müşteki ile tartışmaya başlamıştır.
Müştekinin yanında bulunan bayanın biber gazı ile Müvekkile saldırıda
bulunması sonucu Müvekkil, 6136 sayılı kanuna muhalif olmayan ufak
çakıyı kendisini korumak için sallamıştır. Müvekkilin eylemleri meşru
müdafaa niteliğindedir.

Müvekkil haftanın altı günü çalışmakta olup sadece pazar günleri tatil
yapmaktadır. Tek tatil gününü de bu şekilde imza için bölmesi veya bir
günlüğüne de olsa şehir dışına gidememesi hayatı çekilmez kılmaktadır.

Ceza Muhakemesi Kanununun gereğince adli kontrol kararı hakka ve hukuka
aykırıdır. Müvekkil, sabit yerleşim yeri sahibidir. Kendisini hukuki
yollar ile savunacak ve davalara katılacaktır. Ailesinin geçimini
sağlamakla yükümlü birinin kaçması mümkün değildir. Kaçması veya
delilleri karartması şüphesi bulunmamaktadır.

HUKUKİ NEDENLER : 5271 S. K.   m. 109 ve ilgili yasal mevzuat

SONUÇ VE İSTEM : Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğinin /2015 tarih ve 2015/
Soruşturma numaralı adli kontrol altına alınması kararına itirazımızın
kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim /2015

                                                                                                    

  Şüpheli

  müdafii

  Av.