Giriş yap
Kayıt ol

        Dilekçe No.: 6915

Ad ve Soyadın Değiştirilmesi Davası Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

ERZİNCAN

DAVACILAR	:	… velayeten babası Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:

		… velayeten annesi Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:

		Adres

VEKİLİ	:	Avukat Adı ve Soyadı

		Adres

DAVALI	:	Erzincan Nüfus Müdürlüğü/Erzincan

DAVA KONUSU	:	Ad ve Soyadın değiştirilmesi

AÇIKLAMALAR	:

Müvekkilimin çocuklarının adı ... iken nüfusa her nasılsa ...
olarak yazılmıştır. Müvekkilimin çocukları gelecek yıl okula
başlayacaktır. Bilinen ismi ile ... nüfustaki ismi ise
...’dır. Bu durum karışıklıklara neden olmaktadır.
Müvekkilimin toplumda bilinip tanındığı şekli ile nüfustaki
adının düzeltilmesi için bu davayı açmak zarureti hâsıl
olmuştur.

DELİLLER	:	Nüfus kayıtları ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER	:	MK. md. 27 ve sair ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM	:	Yukarıda kısaca sunulan nedenler karşısında,
Erzincan Merkez, Işıkpınar Köyü, Cilt …, Hane …, Sıra …
numarasında kayıtlı bulunan M. ve N. kızı, Erzincan … doğumlu,
… Türkiye Cumhuriyeti numaralı Nurhan olan adının Sude olarak,
Artaş olan soyadının Aktaş olarak düzeltilmesine ve nüfusa
tesciline karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep
ederim. …/…/… 

Davacılar vekili

Adı ve Soyadı

İmza

Ek: Yetki belgesi - Vekâletname.

 PAGE  1092 

Dava Dilekçesi Örnekleriyle Hukuk Rehberi

 PAGE  1091 

Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkının Kullanılması


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78