Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ....... MAHKEMESİNE

DAVACI				:

VEKİLİ				:

DAVALI				:

KONU	: Ad Hakkının Tespiti İstemi.

AÇIKLAMALAR			:

1-)  Müvekkilim adıyla ve eserleriyle tanınmış, toplum
tarafından sevilen sayılan bir yazarlardandır.

                      

2-) Davalı ise gerçek adı başka olmasına rağmen müvekkilin
adını kullanarak kitap yazmaktadır. Bu durum müvekkilimizi maddi ve
manevi olarak mağdur etmektedir. Davalı bu nedenlerle haksız kazanç
elde etmektedir.( Bu konu ile ilgili haklarımızı saklı
tutmaktayız.)

                      

3-) ... adını kullanma hakkının müvekkilime ait olduğunun, bu adı
davalının ve başkalarının kullanmalarının yasaya aykırı
olduğunun tespiti için bu davayı açma zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER		: 4721 S. K. m. 26, 1086 S. K. m. 373 ve ilgili
mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER	: Nüfus kaydı, pasaport, tanık beyanları ve diğer
deliller.

N

^

ä

è

ê

ì

è

ê

ì

„Ô

„,ò^„Ô

„Ô

^„Ô

davalıdan zina nedeniyle boşanmasına, … adlı çocuklarının
velayetinin müvekkilime verilmesine, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine,  karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av.