Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ....... MAHKEMESİNE

DAVACI				:

VEKİLİ				:

DAVALI				:

KONU	: Ad Hakkına Tecavüz Nedeniyle Maddi Tazminat İstemi.

AÇIKLAMALAR			: 

1-) Müvekkilim adıyla ve eserleriyle ülke genelinde tanınmış
saygın bir yazardır. Müvekkilimin kitapları okuyanlar tarafından
çok beğenilmekte ve satış rekorları kırmaktadır.

                      

2-) Davalı ise gerçek adı başka olmasına rağmen kasıtlı olarak
müvekkilin adını kullanarak kitap yazmaktadır. Müvekkilimin adını
kullanarak hem maddi kazanç elde etmekte hem de müvekkilimin edebi
kişiliğine zarar vermektedir.

                      

3-) Müvekkilin son kitabından çok kısa süre önce davalı piyasaya
müvekkilin adıyla kitap çıkarttığı için, müvekkilin kitap
satışları aşırı düşmüş ve bu durum davacının maddi zararına
sebep olmuştur. Bu nedenlerle doğan zararın tazmini için dava
açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER		: 4721 S. K. m. 26, 818 S. K. m. 41 ve ilgili mevzuat.

ª

„Ô

„,ò^„Ô

„Ô

^„Ô

„Ô

„,ò]„ºÿ^„Ô

yayınlanmış kitaplar, yayınevi satış listeleri, tanık beyanları
ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … TL.
maddi zararın dava tarihinden itibaren en yüksek ticari faizi ile
birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin talep hakkımızın
saklı tutulmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 
 karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. 
…/…/…

Davacı Vekili

Av.