Giriş yap
Kayıt ol

                T.C.

       İZMİR

16. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

 DOSYA NO... 65

B O R Ç  Ö D E M E D E N  A C İ Z  B E L G E S İ

---------------------------------------------------

 1- Alacaklının adı, soyadı ve

  ikametgahı :         

 2- Borçlunun adı, soyadı ve

  ikametgahı :         

 3- Takibin hangi yolla

  yapıldığı ve

  işlemin sonucu : 	   İlamsız Takip – ( Örnek 7 )

 4- Alacağın faiz ve masraflar

 ile birlikte miktarı 

 5- Aciz belgesinin ne miktar

 alacak için verildiği

 ve yasal dayanağı :      

                 

 6- Takip iflas yolu ile

  yapılmakta ise müflisin

€

~

‚

è

L

N

P

€

¢

6

|

~

°

è

  alacağı kabul veya

  reddettiği: 

 

             İşbu aciz belgesi İcra İflas Kanununun
143 ve 251.maddeleri gereğince      alacaklı       .'ye
verilmiştir.10.01.2008

 ( İ.İ.K 143;251 )                          
             16. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

 Yönetmelik örnek no: 28                       
              Mühür ve İmza


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78