Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     …  ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

										

İFLAS İSTEYEN 

BORÇLU			: 

VEKİLİ			:

KONU			: Aciz Nedeniyle Doğrudan Doğruya İflas İsteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR		:

1- Müvekkilimiz … Plastik Limitet Şirketi, deprem ve ekonomik kriz
sonrası müşterilerinden alacaklarını toplayamamış olup, gerek mal
aldığı kişilere ve gerekse bankalara önemli derecede
borçlanmıştır.

2- Müvekkilimiz, iyi niyetle ödemeleri yapmaya çalışmış, ancak
son kriz nedeni ile tıkanma noktasına gelmiştir. Müvekkil aleyhine
açılan icra takipleriyle bütün malları haczedilmiştir.

È

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧煔਀ malları ile banka
hesaplarını ve diğer aktiflerini, ayrıca tüm borçlarını ekli
liste ile sunmaktayız. Müvekkilimizin borcu malvarlığını çoktan
aşmış durumdadır. Müvekkilimizin iflasını sağlamak için
mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER	: 2004 S. K. m. 178 ve ilgili mevzuat.

  

HUKUKİ DELİLLER	: Müvekkil şirketin hesap kayıtları, bilançosu,
mal beyanı ve diğer  deliller.

SONUÇ VE İSTEM    	: Yukarıda açıklanan nedenlerle iflas
istemimizin kabulü ile müvekkilin iflasına karar verilmesini talep
ederiz. …/…/…

                        

İflas Talep Eden Borçlu Vekili

	   Av.