Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ..İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO: ……./…….

Tarafımıza Borç Ödemeden Aciz belgesi verilmesini talep
ederim……/……./2015

Alacaklı Vekili

Av…………………………