Giriş yap
Kayıt ol

        ... KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN                            :

VEKİLİ                                
            :

ŞİKAYET
EDİLEN                                
    :

KONU                                  
             : Abonelik Sözleşmesinin Süresinde
Sonlandırılması İstemi

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilim, …/…/… tarihinde … firması ile televizyon
yayını hakkında abonelik sözleşmesi yapmıştır.

¤

¬

®

â

ä

ø

ú

¦

„Ô

^„Ô

ünlük sürede sözleşmeyi feshetmediği gibi müvekkilimin …
Bankası’ndaki hesabından …TL. kesinti yapmıştır.

3-) Bu nedenle, sözleşmenin iptali için  talepte bulunulması
zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4077 S. K.
m. 11/A, 22 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Fatura,
fiş, firma ile yapılan yazışmalar ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, …/…/… tarihinde
yapılan abonelik sözleşmesinin iptalini, ..TL.’lik kesintinin
müvekkilime iadesini, saygıyla arz ve talep ederim.  …/…/…

 

Şikayetçi Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78