Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     (1 Yıldan Az Süreli Hapis Cezasının Denetimli Serbestlik Uygulanarak
İnfazı Hk. Başvuru )

İNFAZ HAKİMLİĞİNE

…..

  

HÜKÜMLÜ : ………. (T.C.Kimlik No:……………….)

VEKİLİ : Av………………..

KARAR TARİHİ,SAYISI : … Asliye Ceza Mahkemesi ……Tarih ve./…E. 20…./…
K.sayılı

CEZANIN NEVİ VE MİKTARI : Toplam ………. (Ay) …… (Gün)

KONU :5275 Sayılı Yasa 105/A-1,Geçici 4.maddesi mucibince Hükmün
Denetimli Serbestlik Hükümlerine  Göre İnfazı Talebi.

 AÇIKLAMALAR:

1. Müvekkil hakkında …….1...Asliye Ceza Mahkemesi’nin … Tarih ve … K.
  sayılı kararıyla …. hapis cezası verilmiş ; işbu karar Yargıtay ‘ca
  onanarak kesinleşmiştir.

2. …. ..Cumhuriyet Başsavcılığı Asliye Ceza İlamat Masası’nın
  ../../201..tarih ve 20../..-.-… sayılı çağrı kağıdı ../../20..
  tarihinde tebliğ edilmiştir.

3. Müvekkil hükümlü aleyhinde halen açılmış veya devam eden herhangi
  bir adli soruşturma ve kovuşturma bulunmaktadır.

4. Müvekkil çok uzun yıllardan beri aynı adreste, anne ve babasıyla
  birlikte oturmaktadır. Düzenli bir işi ve geliri bulunmaktadır.

5. Hukuken isabetli olmadığı kanaatinde bulunmamız nedeniyle yeniden
  incelenmesi talebiyle kanun yoluna başvuracağımız kararda yer alan
  cezanın bu aşamada infazı, hükümlü ve , ailesi için mahkûmiyetin
  amacı dışında ağır bir zarara neden olacaktır.

6. Bankadan aldığı kredinin ailesi tarafından ödenmesi mümkün olmadığı
  gibi yıllardan beri çalıştığı, tecrübe sahibi olduğu işini de
  kaybedecektir.

7. Müvekkilimiz 5275 sayılı yasanın 105/A maddesi mucibince infazı
  hususunda gerekli şartları taşımaktadır.

  -  Müvekkil hakkındaki hüküm toplam .. ay .. gün hapis cezasıdır.

  -  Yasanın  Geçici 4.Md. ile , 6 ay  şartı ve belirli süre infaz
    şartı kaldırılmıştır.

  -  AYM tarafından 7 yıl ve üzeri soruşturma ve kovuşturmanın
    mevcudiyeti halinde 105/A md. hükmünün uygulanmayacağına ilişkin
    ilgili maddeler iptal edilmiştir.

  -  Müvekkil doğrudan Açık Cezaevine gönderilecek hükümlülerden
    bulunduğundan ,açığa ayrılma şartı kendisinde ayrıca
    aranmayacaktır.

8. Açıklanan nedenlerle, 5275 sayılı yasa, 6411 sayılı yasa dahilinde
  hükümden yararlanma koşulları genişletilmiş olup, müvekkilin
  cezaevine gönderilmeden Denetimli Serbestlik Hükümleri dahilinde
  hükmünün infazı  hususunun takdirini talep ediyoruz. 

TALEP SONUCU: Müvekkil hükümlü hakkında …............ Asliye Ceza
Mahkemesinin 20../.........e ve 20../.........K.  sayılı dosyasından
verilen .........gün ve ay hapis cezasının , .müvekkil hakkında verilen
cezanın 1 yıl ve altında ceza olması ,doğrudan açık cezaevine ayrılma
koşullarını taşıdığı gözetilerek Denetimli Serbestlik Hükümleri
dahilinde Cezasının infazı hususunun takdirini saygılarımızla talep
ederiz.

Talepte Bulunan (Hükümlü)

……..Vekili

AV……………………..