Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        ÇORLU AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE 

Dosya No	: E. 

6284 S. KANUNA GÖRE 

KORUMA TALEBİNDE 

BULUNAN			: 

VEKİLİ			: 

KARŞI TARAF		: 

				 

KONU			: Karşı tarafça müvekkilime gerçekleştirilen şiddet ve
saldırının önlenmesi ve bu konuda mahkemenizce 6284 Sayılı Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair Kanuna göre
öngörülen gerekli tedbirlerin alınması talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR		: 

	1-Müvekkilim ile karşı taraf arasında yukarıda esas numarası
yazılı boşanma davası halen derdest durumdadır. 

	2-Karşı tarafça dava öncesinde müvekkilime karşı uygulanan
şiddet ve tehdit içerikli davranışlar boşanma davasından sonra da
devam etmiştir.

Boşanma davası açıldıktan sonra karşı taraf müvekkilimin
ikametgahının bulunduğu adresindeki evinin etrafında müvekkilimi
rahatsız edecek şekilde dolaşmaya başlamış, müvekkilimi dışarı
çıktığı ve özellikle yalnız gördüğü zamanlar sözlü olarak
hakaret ve tehdit edici davranışlarda bulunmuştur. 

	3-Son olarak taraflar arasındaki boşanma davasının 6. Celsesinin
yapıldığı 21/02/2013 tarihinde duruşma çıkışında davalı
müvekkilim yalnız kalır kalmaz yanına gelerek ‘Sana beş kuruş
para yok, benden para mı alacağını sanıyorsun?’ ‘Sana gününü
göstereceğim orospu’ 

Sana haddini bildireceğim kaltak’ gibi sinkaflı hakaretler ve tehdit
edici sözlerle sokak ortasında müvekkilime karşı taciz ve
saldırıda bulunmuştur. 

 

2

<

œ

.

 

6

0

avalı-karşı taraf müvekkilime karşı bu saldırgan ve tehditkar
tavrını sürdürmektedir ve müvekkilim bu durumun devam edeceğinden
büyük endişe duymaktadır. İş bu sebeple mahkemenize başvurma
zorunluluğu hasıl olmuştur. 

SONUÇ ve İSTEM		: Yukarıda izah ettiğimiz durumlar karşısında;
karşı taraf Özer Gökhan hakkında müvekkilime karşı
davranışlarından dolayı 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesine dair Kanuna göre, başta ilgili Kanunun
5. Maddesinde yer alan 

1-Müvekkilimin ikamet adresine yaklaşmaması,

2-Müvekkilime yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama
veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,

3-Müvekkilimi iletişim araçları ile veya sair surette rahatsız
etmemesi yönündeki tedbirler başta olmak üzere mahkemenizce uygun
görülecek gerekli olan diğer koruma tedbirlerinin, müvekkilim
şiddet mağduru Meltem Gökhan’ı korumaya yönelik olarak
uygulanmasına karar verilmesini vekil olarak saygılarımla dilerim.  
 21/02/2013 

                               Koruma
Talebinde Bulunan Vekili 

                                    
  

                                    
   

         Av. Feyzullah BUYER & Av. Sedef TOPAL 

Avukatlar İş Merkezi K:5 D:64 Çorlu / TEKİRDAĞ

     E-Mail:feyzullahbuyer@gmail.com sedef_topal@hotmail.com 

             Tel: 0282 654 53 23 - 0541 255 53 23