Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     … İLİ  … İLÇE KAYMAKAMLIĞI'NA

YAKINAN	: 

VEKİLİ		:

ŞİKAYET EDİLEN	:

SUÇ		: 3091 Sayılı Yasaya Muhalefet.

SUÇ TARİHİ	: …/…/…	

AÇIKLAMALAR	: 

1-) … adresinde bulunan ve .... İli, … İlçesi, … Mahallesi, ...
pafta, ... ada, ... parselde tapuya kayıtlı ana taşınmaz üzerinde
bulunan .... nolu bağımsız bölümü .../.../… tarihli kapıcı
sözleşmesi ile kapıcı …'ya tahsis edilmiştir.

2-) Kapıcının sözleşmesi görülen lüzum üzerine …/…/…
tarihinde kat malikleri kurulunca feshedilmiş, kapıcı konutundan
tahliyesine karar verilmiştir.

3-) İşine son verme kararı kendisine …/…/... tarihinde tebliğ
edilmesine ve sözleşmeden doğan tüm haklarını almasına rağmen
kapıcı konutunu boşaltmamakta direnmektedir.

f

p

-

ˆ

Ž

h

†

ˆ

Kapıcı konutunun tahliyesini sağlamak için makamınıza başvurma
zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM	: Arz edilen nedenlerle mülkiyet hakkına yapılan
tecavüzün önlenmesi için tecavüz tarihinden itibaren, yasal süre
olan 60 gün içerisinde sayın Makamınıza başvuruyoruz Gereğinin
yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/...

					 	Yakınan Vekili

                        		        	   
   Av.