Giriş yap
Kayıt ol

                 	

	T. C.									Örnek No: 22

…………İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 

……./……… E. 

DAVET KÂĞIDI

1-Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ve : adresi 	2-Borçlunun ve varsa vekilinin adı, soyadı ve : adresi : 	3-Haczin yapıldığı gün ve saat                : 

	

 	

摧啴=܀	İcra ve İflâs Kanununun 102 nci maddesi uyarınca yapılan
haciz sırasında kendiniz veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre
tebellüğe yetkili kimse hazır bulunmadığından işbu kâğıdın
tebliğ tarihinden itibaren sözü edilen Kanunun 103 üncü maddesi
gereğince (3) gün içinde haciz tutanağını tetkik ve bir
diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız
tebliğ olunur. *

(İİK m.103)						

 

İcra Müdürü

Mühür ve İmza


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78