Giriş yap
Kayıt ol

                  

         T.C.										 

     A N K A R A 

32.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 

  Dosya No:2010/……..

				          DAVET KAĞIDI

ALACAKLI/VEKILI		: …………. 

  V……………

 				 ……………..t/ANKARA 

BORÇLU             ...……………………

HACİZİN YAPILDIĞI GÜN : 24.05.2011.

                        

HACZİN NEYİ KAPSADIĞI  :34 AP 1…………. ve 34 ……… Plaka
Nolu araçlar üzerine konan haciz

       İcra İflas Kanunun 102 maddesine tevfikan yapılan haciz
sırasında kendiniz veya tebligat kanunu hükümlerine göre
tebellüğe yetkili kimse hazır bulunmadığından iş bu kâğıdın
tebliğ tarihinden itibaren adı geçen kanunun 103. Maddesi gereğince
3 gün içinde haciz tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa
bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız ilanen tebliğ ve ihtar
olunur.(*) 

                                    
  	                   

												32. İcra Md. Yrd 

(*) Evvelce haciz vazedenlerle borçlular dahi yeni İştirak ve
ilaveler 

   kendilerine bildirilmek üzere 103. madde mucibince davet
olunurlar.

   (İc.İF.K.103) Yönetmelik Örnek no :22

          

       

        

T.C.										 

     A N K A R A 

hÖU

hÖU



$

&

.

4

:

ˆ

Š



t

’

Š

␃ഃ׆Āؘ฀Ƅ࿾ᾄ巼Ƅ廾ᾄ懼̤摧併$က’

®

Ö

'.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 

  Dosya No:2010/……..

				          DAVET KAĞIDI

ALACAKLI/VEKILI		: …………. 

  V……………

 				 ……………..t/ANKARA 

BORÇLU             : Celal…………………….

				  ……………………

HACİZİN YAPILDIĞI GÜN : 24.05.2011.

                        

HACZİN NEYİ KAPSADIĞI  :34 AP 1…………. ve 34 ……… Plaka
Nolu araçlar üzerine konan haciz

       İcra İflas Kanunun 102 maddesine tevfikan yapılan haciz
sırasında kendiniz veya tebligat kanunu hükümlerine göre
tebellüğe yetkili kimse hazır bulunmadığından iş bu kâğıdın
tebliğ tarihinden itibaren adı geçen kanunun 103. Maddesi gereğince
3 gün içinde haciz tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa
bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız ilanen tebliğ ve ihtar
olunur.(*) 

                                    
  	                   

												32. İcra Md. Yrd 

(*) Evvelce haciz vazedenlerle borçlular dahi yeni İştirak ve
ilaveler 

   kendilerine bildirilmek üzere 103. madde mucibince davet
olunurlar.

   (İc.İF.K.103) Yönetmelik Örnek no :22


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78