Giriş yap
Kayıt ol

                T.C.

     K O N Y A

8.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

      …/…..

			MAL MÜDÜRLÜĞÜNE

						   KARAPINAR

DOSYANIZ NO	:

İLGİ			: Karapınar Tapu Müdürlüğü ……. Tarih Yazısı.

ALACAKLI		: 

VEKİLİ 		: 

BORÇLU		: 

                  Yukarıda yazılı olan borçlunun
dosyamız hacizli g.menkulleri üzerinde müdürlüğünüz dosyası
……. tarih ve …. yevmiye no, …………tarih ve ……yevmiye no
ile haczinizin bulunduğu ilgi yazı ile bildirilmiştir.

$

Œ

Œ

                  Hacze konu taşınmazlar satışa
arzedileceğinden İİK 100 madde yarar bilgilerinin ve dosyanız haczi
devam ediyorsa bildirilmesine alacaklı vekili talebi vechile karar
verilmiştir.

            	Karar gereğinin ifası ile neticeden
Müdürlüğümüz dosyasına bilgi verilmesi rica olunur. 

								 8.İcra Müd. Yrd.	

      


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78